Jak zarejestrować pojazd w Polsce?

czyli poradnik krok po kroku co należy zrobić, żeby poruszać się legalnie po polskich drogach na dzień 21.11.2014r.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego zza granicy

Rejestracja i ubezpieczenie auta są obowiązkiem każdego kierowcy, który chce legalnie poruszać się po drogach polskich i poza jej granicami. Radość z zakupu wymarzonego samochodu może przyćmić jedynie gąszcz procedur, przez które trzeba przejść by w końcu legalnie poruszać się po drogach własnym autem. Gdzie się udać? Jakie dokumenty przygotować? Ile to będzie kosztować? Jeśli wciąż zadajesz sobie te pytania, dobrze trafiłeś.

UWAGA! Pamiętaj, że na rejestrację pojazdu masz tylko 30 dni od dnia zakupu!

Jeśli samodzielnie sprowadziłeś samochód kupiony za granicą, przed Tobą nieco więcej formalności. Będą one związane przede wszystkim ze zgromadzeniem wszystkich potrzebnych dokumentów. Sama procedura rejestracji jest dwuetapowa.

W I etapie wydawane są tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe na okres 30 dni (przez ten czas zastępujące „tradycyjny” dowód rejestracyjny) oraz decyzja o czasowej rejestracji, nalepka na szybę i zalegalizowane tablice.

W II etapie wydawany jest dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu. Wymaga to ponownego zgłoszenia się do Urzędu z pozwoleniem czasowym. Dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres oczekiwania na dowód rejestracyjny uzależniony jest od wpływu tych dokumentów do Wydziału Komunikacji w mieście, w którym rejestrujesz pojazd. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc. Na stronie Info-Car możesz sprawdzić on-line, czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania. W praktyce najkrótszy okres oczekiwania trwa około dwa tygodnie, zdarzają się także przypadki oczekiwania dłuższego niż 30 dni (choć zdarza się to niezwykle rzadko). W takim przypadku, po upływie 30 dni należy udać się do Wydziału Komunikacji by przedłużyć ważność pozwolenia czasowego.

Procedura "Krok po kroku"

 1. Pamiętaj, że rejestracji może dokonać właściciel lub jego pełnomocnik w ciągu 30 dni od daty zakupu.
 2. Po pierwsze - skompletuj wszystkie dokumenty. W tym celu najprawdopodobniej będziesz musiał odwiedzić kilka miejsc, np. stację kontroli pojazdów, biuro tłumacza przysięgłego, Urząd Skarbowy itp., więc koniecznie sprawdź co będzie Ci potrzebne i gdzie możesz to otrzymać (przejdź do sekcji: dokumenty). Jeżeli dokumenty przedstawione do rejestracji zostaną zakwestionowane, może być wydana decyzja odmawiająca rejestracji pojazdu,
 3. Udaj się z kompletem dokumentów do odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Niekiedy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy można dokonać "WARUNKOWO", pomimo braku dokumentów wymienionych w pkt. 9 i 10. Dokumenty te powinny zostać uzupełnione przed wydaniem dowodu rejestracyjnego,
 4. Pamiętaj, żeby zapłacić wszystkie potrzebne opłaty (w kasie urzędu lub na konto urzędu),
 5. Zamontuj nowe tablice i… ciesz się nowym samochodem – szerokiej drogi!

Potrzebne dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację
  • druk wniosku o rejestrację zajmuje 1 stronę, wypełnia się go na miejscu, w Wydziale Komunikacji, ale można go także pobrać i przynieść do urzędu już wypełniony,
 2. Dokument tożsamości
  • ważny dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób fizycznych),
  • lub dokument potwierdzający status (w przypadku osób prawnych lub podmiotów bez osobowości prawnej), a w szczególności:
   • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • status jednostki lub podmiotu.
 3. Pełnomocnictwo
  • pamiętaj, że rejestracji samochodu może dokonać jego właściciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo będzie więc potrzebne tylko w tym drugim przypadku,
 4. Dowód własności pojazdu
  • faktura VAT1 lub umowa kupna – sprzedaży, lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu,
 5. Kartę pojazdu
  • to dokument w formie książki, otrzymujemy go od sprzedawcy samochodu, zawiera szczegółowe dane identyfikacyjne oraz parametry techniczne samochodu, a także dane pierwszego właściciela,
 6. Dowód rejestracyjny
  • jeśli pojazd był zarejestrowany (dot. pojazdów sprowadzanych z krajów UE) lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą (dot. pojazdów sprowadzanych z kraju trzeciego),
 7. Umowa ubezpieczenia OC
  • przy rejestracji należy okazać umowę obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 8. Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji

  UWAGA! - tylko w przypadku pojazdu nowego nierejestrowanego

  • ten dokument otrzymujemy w salonie, zastępuje on zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, które należy uzyskać przy rejestracji samochodu używanego.
 9. Dowód odprawy celnej przywozowej
  • jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej),
 10. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej. (Albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy),
 11. Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług
  • lub jego brak, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez podatnika,
 12. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
  • wydawane na stacjach kontroli pojazdów po wykonaniu stosownego badania technicznego. Niestety, często nawet ważne badanie techniczne wykonane na terytorium innego państwa nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia badania na polskiej stacji kontroli pojazdów,
 13. Dowód wpłaty tzw. opłaty recyklingowej

  UWAGA! Opłaty recyclingowej dokonuje osoba wprowadzająca pojazd do kraju! Zwróć na to szczególną uwagę, jeżeli kupujesz samochód sprowadzony zza granicy np. przez osobę, która zajmuje się tym w twojej miejscowości. Do obowiązków takiej osoby należy także dostarczenie Ci większości wymienionych wyżej dokumentów.

  • dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii M1 i N1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli trójkołowych,
   • kategoria M1 – to pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy,
   • kategoria N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony,
  • opłaty recyklingowej w wysokości 500 PLN należy dokonać na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK III ODDZIAŁ w Warszawie na konto nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 wpisując markę, typ pojazdu oraz numer nadwozia (VIN)
 14. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic
  • jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą - dostarczamy tablice, jeśli nie, wprowadzający pojazd do kraju najczęściej podpisuje takie oświadczenie już na miejscu, w Wydziale Komunikacji.

Opłaty

Standardowo całkowity koszt rejestracji samochodu sprowadzonego zza granicy wynosi około 256 PLN.

Kwota ta zawiera opłaty za:

 • 54,00 zł - dowód rejestracyjny,
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe w przypadku o którym mowa w art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy,
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna,
 • 75,00 zł - karta pojazdu,
 • 80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 szt.,
 • 0,5 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • 0,5 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • 0,5 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
 • 0,5 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej na szybę,
 • 0,5 zł - opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu

Koszt rejestracji może się różnić w zależności od rodzaju pojazdu. Poniżej przedstawiamy więc wykaz opłat najczęściej spotykanych w związku z rejestracją pojazdu:

 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe w przypadku o którym mowa w art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy,
 • 18,50 zł - pozwolenie czasowe w przypadku o którym mowa w art. 74. ust. 2 pkt. 2 ustawy,
 • 80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 szt.,
 • 40,00 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę – 1 szt.,
 • 40,00 zł - tablica rejestracyjna na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 szt.,
 • 30,00 zł - tablica rejestracyjna na motorower – 1 szt.,
 • 1000 zł - tablice indywidualne – 2 szt.

Wydział komunikacji

Powinien to być Wydział Komunikacji odpowiedni dla Twojego miejsca zameldowania, czyli ten, który masz wpisany np. w dowodzie osobistym. Jeśli jednak kupujesz samochód na firmę – pamiętaj, żeby zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca rejestracji firmy.

Pamiętaj, że przed wizytą w Urzędzie Komunikacji warto wcześniej sprawdzić, czy nie ma on własnej strony internetowej.

Pełnomocnictwo

W przypadku, kiedy ktoś inny dopełnia za nas wszystkich formalności na każdym etapie do kompletu składanych dokumentów należy dołączyć pełnomocnictwo.

Ubezpieczenie

Co prawda ubezpieczenie samochodu nie wpisuje się w procedury rejestracji pojazdu, ale warto pamiętać, że nie można poruszać się po drogach bez ważnego ubezpieczenia OC. Do kosztów związanych z zakupem i rejestracją nowego pojazdu warto więc doliczyć przewidywaną składkę ubezpieczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Sz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 103, poz. 870),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).